ข้าวฮางงอกมะลิ 105


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 331
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : สกลนคร
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
พรพิศ ทองก้อน


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวฮางงอกบ้านน้อยจอมศรี
ที่ตั้ง : 227 4 เมืองสกลนคร ฮางโฮง สกลนคร
โทรศัพท์ : 854572461
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :