ข้าวฮางงอกไรเบอร์รี


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 342
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : สกลนคร
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
หนูเพ็ญ นาโควงค์


สถานที่จำหน่าย : ข้าวฮางงอกบ้านหนองบัวสร้าง
ที่ตั้ง : 27 12 กุสุมาลย์ อุ่มจาน สกลนคร
โทรศัพท์ : 857454955
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :