ข้าวหอมทอง


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 312
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : สกลนคร
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สุพรรณี ร่มเกษ


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาบ่อ
ที่ตั้ง : 31 6 วาริชภูมิ ปลาโหล สกลนคร
โทรศัพท์ : 860151104
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :