ข้างฮางงอก


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 362
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : สกลนคร
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
นงนุช ยศกรคุณาพร


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มโรงสีข้าวกล้องบ้านบะหว้า
ที่ตั้ง : 88 9 อากาศอำนวย บะหว้า สกลนคร
โทรศัพท์ :
โทรสาร : 810498525
อีเมลล์ :
Website :