ข้าวกล้องงอกมะลิ 105


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 419
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : สกลนคร
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สมสมัย วิดีสา


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องงอกบ้านนางอย-โพนปลาโหล
ที่ตั้ง : 145 4 เต่างอย เต่างอย สกลนคร
โทรศัพท์ : 874266301
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :