ข้าวฮางงอกมะลิ105


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 369
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : สกลนคร
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ณัฎกานต์ ดากาวงค์


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวฮางงอกบ้านนาเลา
ที่ตั้ง : 90 6 เต่างอย บึงทวาย สกลนคร
โทรศัพท์ : 080-4052875
โทรสาร :
อีเมลล์ : ืnuttakran.kran@gmail.com
Website :