ขนมเทียนแก้ว


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 582
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : นครพนม
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สายชล อุ่นศิริ


สถานที่จำหน่าย : ขนมเทียนแก้ว
ที่ตั้ง : 265/3 5 บ้านแพง บ้านแพง นครพนม
โทรศัพท์ : 42591425
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :