ข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอก


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 568
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : นครพนม
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สุภาพ เลื่อมใส


สถานที่จำหน่าย : วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ข้าวอินทรีย์อำเภอบ้านแพง(KSN ฟาร์ม)
ที่ตั้ง : 120 7 บ้านแพง ไผ่ล้อม นครพนม
โทรศัพท์ : 879465712
โทรสาร :
อีเมลล์ : SUPHAP050217@gmail.com
Website :