กระเทียมดอง


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 557
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : นครพนม
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
จินตนาพร ต้นสวรรค์


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มแปรรูปกระเทียมดอง หมู่ 4
ที่ตั้ง : 143 4 ชยางกูร ธาตุพนม แสนพัน นครพนม
โทรศัพท์ : 878583359
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :