กะละแมทูลใจ


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 498
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : นครพนม
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ผ่องพรรณ คำป้อง


สถานที่จำหน่าย : กะละแมทูลใจ
ที่ตั้ง : 49 - 14 พนมพนารักษ์ ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม
โทรศัพท์ : 817990091
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :