กระเป๋าล้อลาก


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 441
ประเภท :
ของใช้/ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : มุกดาหาร
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
เสนอ อามาตมนตรี


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสานตะกร้าพลาสติกบ้านม่วงไข่
ที่ตั้ง : 11 2 ชยางกูร นิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
โทรศัพท์ : 872201465
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :