Mobile Case with Lacquerware


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 613
ประเภท :
ของใช้/ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : เชียงใหม่
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ชาคริต สุวรรณชมภู


สถานที่จำหน่าย : Chakrit Laoquerware
ที่ตั้ง : 42382 5 วัวลาย เมืองเชียงใหม่ หายยา เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 086-6574237
โทรสาร : 053-274984
อีเมลล์ : ono.6969@hotmail.com
Website :