กระเทียมโทนดองน้ำผึ้ง


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 669
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : เชียงใหม่
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
นิเวทย์ ืทองคำฟู


สถานที่จำหน่าย : นิเวทย์กระเทียมดอง
ที่ตั้ง : 190 2 ดอยสะเก็ด แม่โป่ง เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 81885772108757600000000000000
โทรสาร : 53840299
อีเมลล์ : niwet.thong@gmail.com
Website :