กระเทียมโทนดองน้ำผึ้ง


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 2020
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : เชียงใหม่
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
นายไพรัตน์ ธาตุอินจันทร์


สถานที่จำหน่าย : ไพรัตน์
ที่ตั้ง : 42371 10 ดอยสะเก็ด แม่โป่ง เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-840756
โทรสาร : 053-043700
อีเมลล์ : lexsaowalak@gmail.com
Website :