กระเทียมเจียวบุญทา


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 588
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : เชียงใหม่
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
จันทร์สม บุญทาวงศ์ษา


สถานที่จำหน่าย : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มของดีเมืองฝาง
ที่ตั้ง : 38 5 รอบเวียง ฝาง เวียง เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 826469995
โทรสาร : 53451544
อีเมลล์ : panida.tip@gmail.com
Website :