กระเป๋าผ้า


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 413
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : เชียงใหม่
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
อนันต์ สุคันธรส


สถานที่จำหน่าย : อนันต์ สุคนธรส
ที่ตั้ง : 42381 - 5 - สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 818812881
โทรสาร : 53331209
อีเมลล์ :
Website :