Honey Dee ฮันนี่ดี


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 934
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : เชียงใหม่
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ณัฐญา ถิ่นธรรม


สถานที่จำหน่าย : Honey Dee ฮันนี่ดี
ที่ตั้ง : 108 ช่างเคิ่ง 14/2 4 เชียงใหม่ - ลำพูน สารภี สารภี เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 081-9986666
โทรสาร :
อีเมลล์ : MATTY6363@hotmail.com
Website :