กระเป๋า


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 459
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ลำพูน
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
นายสันทัศน์ ธรรมปัญญา


สถานที่จำหน่าย : อุไรวรรณ ดีไซน์ (นายสันทัศน์ ธรรมปัญญา)
ที่ตั้ง : 246/13 9 6 เมืองลำพูน มะเขือแจ้ ลำพูน
โทรศัพท์ : 086-4218227
โทรสาร :
อีเมลล์ : thu_suntouch@hotmail.com
Website :