กระเป๋าผ้าฝ้ายสายถัก


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 388
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ลำพูน
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
อำพร กัลยาโน


สถานที่จำหน่าย : อำพรผ้าฝ้าย ของ นางอำพร กัลยาโน
ที่ตั้ง : 42419 9 ป่าซาง แม่แรง ลำพูน
โทรศัพท์ : 081-0241727
โทรสาร : 053-572338
อีเมลล์ :
Website :