กระเป๋า


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 381
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ลำพูน
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
วัลลภา ฟองแก้ว


สถานที่จำหน่าย : วัลลภาผ้าฝ้าย
ที่ตั้ง : 63/5 12 12 บ้านธิ ห้วยยาบ ลำพูน
โทรศัพท์ : 856275256
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :