Collection สมาธิ


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 481
ประเภท :
ของใช้/ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ลำปาง
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ปติณนันท์ ชมภูชัย


สถานที่จำหน่าย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล็กเซรามิค
ที่ตั้ง : 17 - 8 - เมืองลำปาง ชมพู ลำปาง
โทรศัพท์ : 089-2636193, 054-325512
โทรสาร : 054-325512
อีเมลล์ : lek_ceramic@hotmail.com
Website :