กล่องใส่ของช้างลากซุง


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 453
ประเภท :
ของใช้/ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ลำปาง
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
คงศักดิ์ อินทราชัย


สถานที่จำหน่าย : บ้านช้าง
ที่ตั้ง : 1 8 หมู่บ้านกนกวิมาน เมืองลำปาง ชมพู ลำปาง
โทรศัพท์ : 089-1913431
โทรสาร : 054-224207
อีเมลล์ : baanchang@hotmail.com
Website :