กาละแมโบราณ


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 608
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ลำปาง
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
วิยะนันท์ จุลละนันทน์


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มกาละแมแม่บัวตอง
ที่ตั้ง : 130/1 6 เกาะคา ท่าผา ลำปาง
โทรศัพท์ : 054-327652 081-7644781
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :