กล้วยกรอบเค็ม


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 187
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ลำปาง
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ปทมา ขวัญนิยม


สถานที่จำหน่าย : กล้วยบาบีคิว
ที่ตั้ง : 62/2 1 งาว บ้านอ้อน ลำปาง
โทรศัพท์ : 086-1854341
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :