กล้วยอบเนย


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 531
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ลำปาง
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
เทา ความรู้


สถานที่จำหน่าย : แม่บ้านเกษตรกรเก้าตื้อ(กล้วยเบรคแตก)
ที่ตั้ง : 49 4 แจ้ห่ม วิเชตนคร ลำปาง
โทรศัพท์ : 543696120801307000
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :