กาน่าฉ่าย


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 471
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ลำปาง
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
จันทราพร โสจรัญรัตนกุล


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
ที่ตั้ง : 334 - 9 - วังเหนือ ร่องเคาะ ลำปาง
โทรศัพท์ : 848051586
โทรสาร : -
อีเมลล์ :
Website :