กระเป๋าถือคุณนาย


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 422
ประเภท :
ของใช้/ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : อุตรดิตถ์
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ปราณี คุ้มอักษร


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มจักสานผักตบชวา
ที่ตั้ง : 73/1 5 เมืองอุตรดิตถ์ หาดกรวด อุตรดิตถ์
โทรศัพท์ : 806872767
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :