ข้าวก้องสามกษัตริย์


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 412
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : อุตรดิตถ์
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
มารศรี สิงห์เสวก


สถานที่จำหน่าย : วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชุมชนตำบลวังดิน
ที่ตั้ง : 41 3 เมืองอุตรดิตถ์ วังดิน อุตรดิตถ์
โทรศัพท์ : 818877935
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :