ข้าวกล้องไรซเบอรี่


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 450
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : อุตรดิตถ์
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ชญานิน มั่นอิ่ม


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านข่อยสูง
ที่ตั้ง : 9 7 ตรอน ข่อยสูง อุตรดิตถ์
โทรศัพท์ : 895623013
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :