ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ ตราเพชรคอรุม


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 391
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : อุตรดิตถ์
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
อัษฎางค์ สีหาราช


สถานที่จำหน่าย : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคอรุม
ที่ตั้ง : 99 2 พิชัย คอรุม อุตรดิตถ์
โทรศัพท์ : 810469744
โทรสาร : 55831044
อีเมลล์ : lam9999@hotmail.co.th
Website :