ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 351
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : อุตรดิตถ์
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สำเริง สว่างใจ


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มโรงเรียนทำกินทำใช้บ้านดงสระแก้ว
ที่ตั้ง : 63/2 4 ลับแล ไผ่ล้อม อุตรดิตถ์
โทรศัพท์ : 819621429
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :