กระเป๋าผ้าทอกะเหรี่่ยงย้อมคราม


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 421
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : แพร่
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
พุธรัตน์ ใจเที่ยงตรง


สถานที่จำหน่าย : บ้านผ้าปา - ญอ โดย นางสาวพุธรัตน์ ใจเที่ยงตรง
ที่ตั้ง : 185 - 7 - ลอง ห้วยอ้อ แพร่
โทรศัพท์ : 54583856
โทรสาร : 54583856
อีเมลล์ : Pa-Yau.KR@hotmail.com
Website :