กระเป๋าผ้า


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 425
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : แพร่
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ดิสกล อินทรสมใจ


สถานที่จำหน่าย : นายดิสกล อินทรสมใจ
ที่ตั้ง : 232 2 สูงเม่น สูงเม่น แพร่
โทรศัพท์ : 081-7647517
โทรสาร :
อีเมลล์ : menthong2007@hotmail.com
Website :