กะลาทองคำ


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 335
ประเภท :
ของใช้/ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : แพร่
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สุวิทย์ แก้วจันทร์


สถานที่จำหน่าย : นายสุวิทย์ แก้วจันทร์
ที่ตั้ง : 42438 3 สูงเม่น ร่องกาศ แพร่
โทรศัพท์ : 082-3834030
โทรสาร : 054613602-3
อีเมลล์ :
Website :