ข้าวกล้องเพาะงอกผสม


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 307
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : แพร่
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ศรีวรรณ พอจิต


สถานที่จำหน่าย : นางศรีวรรณ พอจิต
ที่ตั้ง : 36/1 14 สูงเม่น น้ำชำ แพร่
โทรศัพท์ : 857230933
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :