กล้วยไม้ดอกเดนโดเปี่ยม


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 448
ประเภท :
ของใช้/ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : แพร่
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
พรทิพย์ ยี่เป็ง


สถานที่จำหน่าย : กล้วยไม้ดอกเดนโดเปี่ยม
ที่ตั้ง : 568 2 เด่นชัย เด่นชัย แพร่
โทรศัพท์ : 086-3669250
โทรสาร : -
อีเมลล์ :
Website :