KHAN


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 447
ประเภท :
เครื่องดื่ม
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : แพร่
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ดารารัตน์ สลักหล่าย


สถานที่จำหน่าย : วิสาหกิจชุมชนสุราแก่งเสือเต้น
ที่ตั้ง : 1 - 1 - สอง สะเอียบ แพร่
โทรศัพท์ : 086-1948282
โทรสาร : -
อีเมลล์ :
Website :