กระเป๋าผ้าด้นมือแม่ญิงวังหลวง


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 382
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : แพร่
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
วัชราภรณ์ จันทนู


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มแม่ญิงวังหลวง
ที่ตั้ง : 99 - 2 - หนองม่วงไข่ วังหลวง แพร่
โทรศัพท์ : 091-0909808
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :