กำไลจักสานสามัคคี


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 397
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : น่าน
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
นันทวัฒน์ แซ่เต็น


สถานที่จำหน่าย : ร้านซิลเวอร์เชน
ที่ตั้ง : 382 8 น่าน-ทุ่งช้าง ปัว ปัว น่าน
โทรศัพท์ : 087-9399979
โทรสาร :
อีเมลล์ : nantawat_seaten@hotmail.com
Website :