กาแฟสวนยาหลวง (กาแฟคั่ว)


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 365
ประเภท :
เครื่องดื่ม
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : น่าน
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
เสงกี่ แซ่ผ่าน


สถานที่จำหน่าย : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง
ที่ตั้ง : 12 6 ท่าวังผา ผาทอง น่าน
โทรศัพท์ : 081-2879219
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :