ข้าวมอลต์งอก


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 375
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : น่าน
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
มนต์ศักดิ์ ไชยรังสินันท์


สถานที่จำหน่าย : น่านมอลต์
ที่ตั้ง : 459 4 เวียงสา กลางเวียง น่าน
โทรศัพท์ : 857095350
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :