กล้วยฉาบรสอบเนย


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 576
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : น่าน
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
บุญตุ้ม อินต๊ะเม้า


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
ที่ตั้ง : 152 3 เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน
โทรศัพท์ : 082-1874729
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :