กางเกง 5 ส่วนเอวรูด


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 336
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : น่าน
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
จำปี ใจตุ้ย


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านนายาง
ที่ตั้ง : 65 7 นาหมื่น บ่อแก้ว น่าน
โทรศัพท์ : 54787063
โทรสาร : 54789330
อีเมลล์ : ipopba@gmail.com
Website :