กระเป๋าผักตบชวา


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 459
ประเภท :
ของใช้/ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : พะเยา
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
รัตนา จันกัน


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มสตรีผาช้างมูบผักตบชวา
ที่ตั้ง : 29 1 เมืองพะเยา สันป่าม่วง พะเยา
โทรศัพท์ : 846874593
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :