กระเป๋าคุณนายลายดอกพิกุล


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 532
ประเภท :
ของใช้/ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : พะเยา
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
วาด ยาเย็น


สถานที่จำหน่าย : สหกรณ์บริการพัฒนาอาชีพสตรีเมืองพะเยา
ที่ตั้ง : 13 8 เมืองพะเยา สันป่าม่วง พะเยา
โทรศัพท์ : 086-1157615
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :