กระเป๋าผ้าปักดอก


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 461
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : พะเยา
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
กมล เลิศจินดาวัฒน์


สถานที่จำหน่าย : นายกมล เลิศจินดาวัฒน์
ที่ตั้ง : 16 10 ภูซาง ทุ่งกล้วย พะเยา
โทรศัพท์ : 817062182
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :