กระเป๋าสะพาย


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 401
ประเภท :
ของใช้/ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : พะเยา
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
หลง ไชยลังกา


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มสตรีสหกรณ์ผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกบ้านก๊อซาว
ที่ตั้ง : 153 11 ภูซาง ทุ่งกล้วย พะเยา
โทรศัพท์ : 087-2847506
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :