กระเป๋าสอยด้วยมือ


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 408
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : พะเยา
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
คำป้อ ปิดตาฝ้าย


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มเย็บผ้าบ้านร่องปอ ม.7
ที่ตั้ง : 81 7 ภูกามยาว ดงเจน พะเยา
โทรศัพท์ : 89852566
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :