กระเป๋าแคทรีน


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 380
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : เชียงราย
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สุพิน ทาตุการ


สถานที่จำหน่าย : ญาดา แคทรีน
ที่ตั้ง : 49 3 แม่สาย โป่งผา เชียงราย
โทรศัพท์ : 080-5022670
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :