กาแฟดูเมียร์คั่ว


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 715
ประเภท :
เครื่องดื่ม
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : เชียงราย
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สุเทพ เชาว์สุวรรณวิไล


สถานที่จำหน่าย : วิสาหกิจกลุ่มกาแฟดูเมียร์ดอยช้าง
ที่ตั้ง : 29 - 3 - แม่สรวย วาวี เชียงราย
โทรศัพท์ : 084-8052561
โทรสาร : -
อีเมลล์ : Potmun@gmail.com
Website :